Petrol Holding
Welcome to Petrol Holding

"Петрол Холдинг" АД е регистриран през 1995 г. в град Варна. Първоначално компанията се нарича "Юкос Петролеум България" АД. 1999 г. на явен търг "Юкос Петролеум" придобива 51 процента от държавната компания "Петрол". Същата година международната компания "Нафтекс" изкупува всички чуждестранни дружества на "Юкос" и така се създава "Нафтекс България Холдинг". През 2004 г. Холдингът приема името на своето най-голямо дъщерно дружество – "Петрол" АД и се преименува на "Петрол Холдинг".

В резултат на извършено преструктуриране в рамките на Групата, към настоящия момент "Петрол Холдинг" АД управлява инвестиции в сферата на организацията и предоставянето на услуги в сектора на общото и финансовото управление, инвестиционната политика, както и с други дейности, присъщи на холдинговите дружества.