Petrol Holding
Welcome to Petrol Holding

"Петрол Холдинг" АД е холдингово дружество, създадено през 1995 г. във Варна. Първоначално дружеството се утвърждава като търговец на суров петрол и петролни продукти. През годините компанията увеличава сферите си на дейност и в момента инвестира във водещите индустрии на националната ни икономика.

Чрез предоставянето на висококачествени услуги и продукти "Петрол Холдинг" АД се стреми да отговори на нуждите на своите клиенти и партньори. Публичният статут на водещите компании в холдинга и стабилният растеж на дружествата от Групата, отразяват бизнес-философия, фокусирана върху развитието и налагането на етичен и социално отговорен бизнес.

"Петрол Холдинг" АД е собственик на водещия дистрибутор на горива на дребно в България – "Петрол" АД и чрез него на един от лидерите в търговията с горива на едро – "Нафтекс Петрол" ЕООД.

Стратегическите инвестиции на Групата на "Петрол Холдинг" АД са вложени в дъщерни дружества с разнообразен предмет на дейност. Бизнесът на дружествата, освен търговията с петролни продукти, обхваща и следните дейности:

  • Информационни технологии и телекомуникации;
  • Управление на линия от кредитни карти;
  • Туризъм;
  • Производство и бутилиране на безалкохолни напитки и минерална вода;
  • Сервизна дейност – ремонт и поддръжка;
  • Транспортни услуги;
  • Юридически услуги и др.

 

Стремежът на Групата е към непрекъснато разрастване и развитие, а преструктурирането на бизнеса е с цел по-ефективното управление и контрол на дейността. "Петрол Холдинг" АД като холдингово дружество е основен координатор в бизнеса, а мениджърският екип включва специалисти с богат опит и квалификация.

Акционери в Компанията са Митко Събев и Денис Ершов, които притежават по 47.5 % от капитала на Холдинга, и Александър Мелник, който притежава 5 %.

"Петрол Холдинг" АД се управлява от Съвет на директорите в състав - Александър Алексеевич Мелник, Денис Ершов, Арарат Кедилерли, Цветан Иванов Димитров, Мариана Трифонова Брага