Petrol Holding
Welcome to Petrol Holding

Еврокапитал България ЕАД е дружество, притежаващо собствеността върху известен брой недвижими имоти. Сред тях са хотелски комплекс Интерхотел България в град Бургас и редица офиси в София, Варна и др. През октомври 2007 година собствеността върху капитала на дружеството беше прехвърлена от Петрол АД на Петрол Холдинг АД. Към 31 декември 2007 година Петрол Холдинг АД притежава 63.08% от капитала на Евокапитал България АД;

БПИ ЕАД е дружество, което притежава недвижими имоти, включително и централния офис на Петрол АД в град София. През октомври 2007 година Петрол АД прехвърля участието си в капитала на БПИ ЕАД на Петрол Холдинг АД, като към 31 декември 2007 година Петрол Холдинг АД притежава 100% от капитала на БПИ ЕАД.

Морско казино ЕАД


 

Бизнес Дейности

Tърговия с петролни продукти
Производствена дейност
Финансови услуги
Недвижими имоти
Хотелиерство и туризъм
Бизнес авиация
Бизнес консултации
Спорт
Медии
Други дейности