Petrol Holding
Welcome to Petrol Holding

Производствена дейност

Производствената дейност на Групата включва производство и продажба на електроенергия чрез водноелектрическа централа, бутилиране на минерална вода, производство на безалкохолни напитки и търговия с тях. Тя се осъществява основно от:

Ню-Ко Загора ЕООД осъществява производство и продажба на електроенергия чрез водноелектрическата централа, която притежава. През юли 2007 година Петрол АД прехвърля собствеността си върху дружеството на Петрол Холдинг АД. Към 31 декември 2007 година 100% от капитала на дружеството са собственост на Петрол Холдинг АД.

Бутилираща Компания Извор АД, акционерно дружество специализирано в бутилиране на натурална минерална вода, производство и бутилиране на безалкохолни напитки, вътрешна и външна търговия. Дружеството добива вода от минерален извор край град Каварна, за което е получило 20-годишна концесия от Министерството на околната среда и водите. Мажоритарен собственик на капитала на Бутилираща компания Извор АД е Петрол Холдинг АД (99.998%);

http://www.izvor.bg/ 

Бизнес Дейности

Tърговия с петролни продукти
Производствена дейност
Финансови услуги
Недвижими имоти
Хотелиерство и туризъм
Бизнес авиация
Бизнес консултации
Спорт
Медии
Други дейности