Petrol Holding
Welcome to Petrol Holding

Транс Телеком АД е специализирано в предоставяне на вътрешни и международни далекосъобщителни и информационни услуги. За осъществяване на своята дейност дружеството притежава редица лицензи от Комисията за регулиране на съобщенията: лицензия са осъществяване на далекосъобщения от вида „точка към много точки” в обхват 3.5 GHz и 26 GHz, лицензия за пренос на данни, за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга и за предоставяне на услуга достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата „избор на оператор”, лицензия за предоставяне на гласова телефонна услуга и пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна мрежа от вида „точка към много точки” в обхват 3.5 GHz и негеографски номера, с национален код за достъп до мрежата 0996. Дружеството е член на Сдружението за електронни комуникации и на Световния WiMAX Forum.

www.transtelecom.bg

 

Бизнес Дейности

Tърговия с петролни продукти
Производствена дейност
Финансови услуги
Недвижими имоти
Хотелиерство и туризъм
Бизнес авиация
Бизнес консултации
Спорт
Медии
Други дейности