Petrol Holding
Welcome to Petrol Holding

Еър Лазур Дженерал Авиейшън ЕООД е специализирано в извършването на чартърни бизнес полети. За осъществяване на дейността си дружеството е лицензирано от ГД Гражданска въздухоплавателна администрация да извършва търговски въздушни полети. През 2005 година дружеството е преобразувано от дружество с ограничена отговорност в еднолично дружество с ограничена отговорност. Към края на 2007 година дружеството притежава 4 самолета – един Beechcraft SKA 200, един Challenger 600 и два Challenger 604. Към 31 декември 2007 година едноличен собственик на Еър Лазур - Дженерал Авиейшън ЕООД е Петрол Холдинг АД.

www.airlazur.com

 

Бизнес Дейности

Tърговия с петролни продукти
Производствена дейност
Финансови услуги
Недвижими имоти
Хотелиерство и туризъм
Бизнес авиация
Бизнес консултации
Спорт
Медии
Други дейности