Petrol Holding
Welcome to Petrol Holding

Fuel retailing and wholesale

Търговията с петролни продукти се осъществява основно от Петрол АД и дъщерните му дружества Нафтекс Петрол ЕООД и Петрол Газ ООД.

Петрол АД е акционерно дружество създадено преди повече от 70 години и е лидер в дистрибуцията на петролни продукти на дребно в страната. През 1999 година, в резултат на приватизационна сделка, чрез свое дъщерно дружество Петрол Холдинг АД придобива 51% от капитала на Петрол АД. Към 31 декември 2007 година Петрол Холдинг АД притежава пряко 69.10% от капитала на Петрол АД. Петрол АД притежава най-добре развитата мрежа за дистрибуция на горива на дребно в страната, която включва 519 бензиностанции. Петрол АД има статут на публично дружество, листвано на Българска Фондова Борса – София и е сред дружествата с най-голяма пазарна капитализация. Еврооблигациите на Петрол АД, емитирани през октомври 2006 година, се търгуват на Лондонската фондова борса;

www.petrol.bg

Нафтекс Петрол ЕООД е дъщерно дружество на Петрол АД. След преструктуриране на бизнеса на Групата, търговията на едро с горива и масла на територията на страната и извън нея се извършва от Нафтекс Петрол ЕООД. Дружеството притежава 35 петролни бази, разполага с 3 пристанищни терминала и 5 лаборатории за контрол на качеството на горивата. Дружеството е лицензиран складодържател съгласно Закона за акцизите и данъчните складове, като 11 от петролните му бази имат статут на данъчни складове. Нафтекс Петрол ЕООД разполага с лицензи за съхранение на петролни продукти съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, като към края на 2007 година има 6 лицензирани бази;

http://www.naftex.bg

Рос Ойл ЕООД

Петрол Транс Експрес ЕООД е 100% дъщерно дружество на Петрол АД специализирано в превоз на горива. Дружеството е създадено през 2001 и сега оперира най-големия автопарк за превоз на петролни продукти в страната с общо 37 цистерни и капацитет на доставките до 1.5 млн. литра гориво на ден, включително новозакупени бензиновози и газовози. Петрол Транс Експрес ЕООД има ангажименти за транспортирането на горива както в търговската мрежа от бензиностанции на Петрол АД, така и в търговските мрежи на външни компании;

Петрол Техника ЕООД е 100% дъщерно дружество на Петрол АД, с предмет на дейност строителство, поддръжка и обслужване на бензиностанции и петролни бази, притежавани и управлявани от Групата и от външни компании;

Петрол Газ ООД е дъщерно дружество на Петрол АД създадено през 2007 година. Дружеството е специализирано в търговията на едро с газ пропан-бутан. Дружеството оперира със 100 вагона и разполага с общ складов капацитет за съхранение на газ от 500 куб. м. Към края на 2007 година Петрол АД притежава 90% от капитала на Петрол Газ ООД.

Петрол Трейд ЕООД

 

Бизнес Дейности

Tърговия с петролни продукти
Производствена дейност
Финансови услуги
Недвижими имоти
Хотелиерство и туризъм
Бизнес авиация
Бизнес консултации
Спорт
Медии
Други дейности