Petrol Holding
Welcome to Petrol Holding

Услугите, предоставяни от Групата, включват финансови услуги, телекомуникационни услуги по пренос на глас и данни, хотелиерска и ресторантьорска дейност и организация и предоставяне на туристически услуги, съхранение и транспорт на горива, сервизно обслужване на бензиностанции и прилежащите към тях обекти за търговия и услуги, авиационни услуги и други.

ТрансКарт АД е специализирано в реализацията на единна система за обслужване и авторизация на плащане на стоки и услуги, чрез използване на разплащателни карти за покупка и заплащане на стоки и услуги на територията на страната. От юни 2005 година ТрансКарт АД е публично дружество и е листвано на Българската Фондова Борса. Към 31 декември 2007 година 49.31% от капитала на ТрансКарт АД е притежание на Трансхолд България Холдинг ЕАД, 23.67% на Е Е Капитал Лимитид, 17.77% на Систек Холдинг АД, 8.32% са собственост на Арвен АД. Петрол Холдинг АД притежава пряко 0.69% от капитала на ТрансКарт АД, а останалите 0.24% са собственост на физически и юридически лица;

www.transcard.bg

Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД е дъщерно дружество на Транскарт АД, специализирано в предоставяне на кредити чрез издаване на кредитни карти на физически лица за покупка и плащане на стоки и услуги на територията на страната;

Трансинвестмънт АДСИЦ е с основен предмет на дейност инвестиране на парични средства, набрани чрез емитиране на облигациии, в покупка на вземания, възникнали в резултат от разплащане с кредитни карти. Към 31 декември 2007 година капиталът на Трансинвестмънт АДСИЦ се притежава от Петрол Холдинг АД (76.92%) и други физически и юридически лица.

Транскарт Пеймънт Сървисиз ЕАД

 

Бизнес Дейности

Tърговия с петролни продукти
Производствена дейност
Финансови услуги
Недвижими имоти
Хотелиерство и туризъм
Бизнес авиация
Бизнес консултации
Спорт
Медии
Други дейности