Petrol Holding
Welcome to Petrol Holding

Бизнес консултации

Варна Бизнес Сървисиз ЕООД е специализирано в предлагане на услуги, свързани с внедряване и поддръжка на управленски информационни системи на SAP AG (Германия), както и в организиране и провеждане на курсове и обучения (включително SAP обучения) за развиване на комуникационни умения, групово управление и взаимодействие на управленските групи, предотвратяване на конфликти, презентационни умения, техники за справяне със стреса и организиране на времето, управление на продажбите. В офиса си в град Варна, Варна Бизнес Сървисиз ЕООД предоставя обучения на служители на Групата и външни клиенти. Към 31 декември 2007 година Петрол Холдинг АД притежава 100% от капитала на дружеството, след като през октомври 2007 година Петрол АД се освободи от своето участие в капитала на дружеството;

www.vbs.bg

Юрекс Консулт АД е създадено през 2001 г., за да осигури правното обслужване на дружествата в групата на "Петрол холдинг" АД. "Юрекс консулт" АД предлага професионално правно обслужване в областта на трудовото, административното, вещното, търговското, облигационното и гражданското-процесуално право. В дружеството работят високо квалифицирани юристи с дългогодишен опит и практика в различните области на правото. Юрекс консулт" АД – при проявен интерес на външни компании поема и тяхното правно обслужване, независимо, че дейността на дружеството е концентрирана предимно върху "Петрол холдинг" АД и неговите дъщерни дружества. 

Бизнес Дейности

Tърговия с петролни продукти
Производствена дейност
Финансови услуги
Недвижими имоти
Хотелиерство и туризъм
Бизнес авиация
Бизнес консултации
Спорт
Медии
Други дейности